Strona Główna Instrukcja Kontakt Szukaj
Nawigacja
Strona główna
Instrukcja
Kontakt
Szukaj
Współpracuj z nami
Zgłoś błąd
Encyklopedia
Encyklopedia
Hasła do opracowania
Hasła w opracowaniu
Wszystkie kategorie
Liczba haseł
W naszej bazie znajduje się 855 haseł, w tym:

469 - opracowanych,
322 - do opracowania
64 - w opracowaniu

Instrukcja
Serwis Encyklopedii Przemkowa składa się z:
 • haseł opracowanych i gotowych (kategorie od A do Ż),
 • haseł będących w opracowaniu, tzn. haseł, które już są opracowywane przez danego autora (kategoria "hasła w opracowaniu") ,
 • haseł pozostających do opracowania, tzn. takich, które każdy chętny może wybrać i podjąć się jego opracowania (kategoria "hasła do opracowania").
Osoby, które podjęły się opracowania hasła powinny przesłać na adres mailowy encyklopedia.przemkowa@wp.pl (lub zakładka kontakt), informację zawierającą nazwę hasła i dane autora lub zgłosić to osobiście jednemu z członków Redakcji. Dopiero wtedy odpowiednie hasło zostanie przez administratorów serwisu "zarezerwowane" do opracowania i przeniesione do kategorii "hasła w opracowaniu".

Do zbierania i opracowywania informacji służą odpowiednie formularze, które można pobrać z tej strony. W zależności od opracowywanego tematu należy pobrać formularz do haseł osobowych lub przedmiotowych.

Formularze do pobrania: Wypełnione formularze należy dostarczyć do jednego z członków Redakcji Encyklopedii Przemkowa (nazwiska widoczne na Stronie Głównej). W przypadku, kiedy zbieranie danych odbywa się bez formularza lub też jego dostarczenie jest niemożliwe, można opracowane hasło przesłać pocztą elektroniczną na adres adres mailowy encyklopedia.przemkowa@wp.pl. Przesłane hasło powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby, która je opracowała.

W przypadku, kiedy opracowywanie hasła odbywa się bez użycia ww. formularza należy kierować się poniższą instrukcją:

1. Hasła osobowe powinny zawierać:
 • Nazwisko imię
 • Datę i miejsce urodzenia (i śmierci jeżeli osoba, której dotyczy hasło nie żyje)
 • Okres zamieszkania w Przemkowie (daty od ..... do .....)
 • Ukończone szkoły (zaczynając od podstawowej): nazwa i adres (miejscowość) szkoły, datę ukończenia szkoły (rok), specjalność/zawód/kierunek (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych) oraz uzyskane tytuły i uprawnienia
 • Inne szkoły, kursy, studia podyplomowe: nazwa szkoły/placówki, miejscowość, rok ukończenia, specjalność
 • Przebieg pracy zawodowej: nazwa zakładu pracy, miejscowość, zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia (od ... do ...)
 • Działalność społeczna/samorządowa/polityczna: określenie rodzaju działności, pełniona funkcja, miejscowość, okres działalności i pełnienia funkcji (od ... do ...)
 • Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia: nazwa nagrody/osiągnięcia/odznaczenia, powód przyznania (za co?), przez kogo została nagroda przyznana (nazwa instytucji), data przyznania
 • Inne, nie ujęte wyżej informacje przydatne dla opracowywanego hasła
2. Hasła przedmiotowe powinny zawierać:
 • Pełną, oficjalną nazwę opisywanego podmiotu
 • Nazwę popularną, potoczną (jeśli występuje)
 • Formę i cel działalności
 • Opis rodzaju działalności
 • Datę rozpoczęcia działalności (i ewentualnie zakończenia)
 • Adres jednostki (jeżeli istnieją filie, to wszystkie ww. dane dotyczą także filii)
 • Właściciele/kierownicy/dyrektorzy/przewodniczący jednostki: imię i nazwisko, nazwa pełnionej funkcji, okres pełnienia funkcji (od ... do ...)
 • Nazwiska i imiona wieloletnich pracowników (okres ich pracy: od ... do ...)
 • Nagrody, osiągnięcia, odznaczenia: nazwa nagrody/osiągnięcia/odznaczenia, powód przyznania (za co?), przez kogo została nagroda przyznana (nazwa instytucji), data przyznania
 • Inne, nie ujęte wyżej informacje przydatne dla opracowywanego hasła
W zależności od specyfiki opisywanego hasła nie wszystkie w/w punkty muszą być uwzględnione i opisane. Wraz z opracowanymi hasłami prosimy o dostarczenie zdjęć (np. drogą mailową) związanych z przedmiotowym hasłem. Przy opracowywaniu haseł osobowych i przedmiotowych można wzorować się dostępnymi już na na stronach Encyklopedii hasłami, które zostały w pełni opracowane (kategorie haseł od A do Ż).

Redakcja zastrzega sobie prawo modyfikacji dostarczonych treści do potrzeb zapisu encyklopedycznego.

Ostatnie hasłaLogowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Copyright © by Redakcja Encyklopedii Przemkowa; 2011
   Powered by PHP-Fusion || eXtreme Pack by eXtreme Crew    Classica by: PHP-Fusion Themes192,719 Unikalnych wizyt