Buczyna Piotrowicka
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 28.12.2015
Buczyna Piotrowicka, rezerwat przyrody o powierzchni 171,27 ha, utworzony rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 21.02.2002; rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów bukowych z bogatą i unikalną florą; rezerwat łączy się z rezerwatem przyrody pod nazwą "Buczyna Szprotawska" znajdujący się na terenie województwa lubuskiego w nadleśnictwie Szprotawa; razem tworzą jeden z największych kompleksów lasów bukowych na terenie Dolnego Śląska; występują tu dwie formy buczyny: żyzna buczyna sudecka z żywcem dziewięciolistnym (Dentario enneaphylli-Fagetum) oraz kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum); na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 213 gatunków roślin naczyniowych w tym 24 gatunków drzew, 21 gatunków krzewów i 168 gatunków roślin zielnych; do gatunków chronionych należą wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przylaszczka pospolita, przytulia wonna, a do gatunków zagrożonych: żywce cebulkowy i dziewięciolistny; drzewostan bukowy charakteryzuje się dużą powierzchnią starodrzewu, wiele drzew posiada obwód powyżej 350cm, umożliwia to egzystencję objętej ochroną ścisłą popielicy, której populacja na tym terenie jest jedną z czterech na Dolnym Śląsku z pominięciem Sudetów; na terenie rezerwatu wyznaczona jest strefa ochronna orła bielika.
[Anna Walner]