Stawiski Stefan
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 28.12.2015
Stawiski Stefan, ur. 28.07.1941 w Śnietnicy (woj. małopolskie), dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej; mieszkaniec Gminy Przemków od 1957; ukończył Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli (1961), Studium Nauczycielskie o kierunku biologia i chemia w Gorzowie Wlkp. (1967), kurs kierowników 8-klasowych szkół podstawowych w Nowej Soli (1967), kurs specjalizacji zawodowej I stopnia w Legnicy (1977); nauczyciel w Szkole Podstawowej w Ostaszowie (1961-1963), sekretarz zarządu powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) w Szprotawie (1963-1965), nauczyciel w Szkole Podstawowej w Piotrowicach (1965-1973), dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej (1973-2000); od 2000 na emeryturze; prezes ogniska Związku Nauczycielstwa (ZNP) Polskiego w Przemkowie (1970-1974), członek prezydium Rady Zakładowej ZNP w Szprotawie (1970-1974); członek prezydium zarządu okręgu ZNP w Legnicy (1976-1999), radny Rady Narodowej Miasta i Gminy w Przemkowie (1984-1990); nagrody i odznaczenia: medal WKKFiT (Zielona Góra 1966), Dyplom Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Zielonej Górze, Nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1980), Złoty Krzyż Zasługi (1983), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (1984), Złota Odznaka ZNP (1985), Złota Odznaka "Zasłużony Opiekun Społeczny" (1984), odznaka "Zasłużony dla Oświaty województwa legnickiego" (1986).

[Stefan Stawiski]