Praca kulturalno-oświatowa i metody upowszechniania książki w Bibliotece Związkowej przy Zakładach M
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 18.05.2014
Praca kulturalno-oświatowa i metody upowszechniania książki w Bibliotece Związkowej przy Zakładach Metalurgicznych "Przemków" w Przemkowie, praca dyplomowa Danuty Rybickiej, słuchaczki Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego we Wrocławiu, Fili w Legnicy; praca opisuje działalność kulturalno-oświatową miasta Przemków w latach 1950-1975 ze szczególnym uwzględnieniem osiedla "Huta"; przedstawia środowisko geograficzno-przyrodnicze miasta, sytuację demograficzną i strukturę zatrudnienia mieszkańców, działalność kulturalno-oświatową funkcjonujących tu instytucji; najwięcej miejsca poświęca szczegółowej analizie działalności Zakładowego Domu Kultury przy Zakładach Metalurgicznych "Przemków"; więcej: "Praca kulturalno-oświatowa i metody upowszechniania książki w Bibliotece Związkowej przy Zakładach Metalurgicznych "Przemków" w Przemkowie", praca napisana pod kierunkiem mgr Alicji Zaleskiej, Legnica 1978.

[Waldemar Łapkowski]