Życie religijne Łemków na Ziemi Przemkowskiej
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 18.05.2014
Życie religijne Łemków na Ziemi Przemkowskiej, praca magisterska napisana przez Mariusza Wolanina na Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem prof. dra hab. Hieronima Szczegóły, Zielona Góra 2005, ss. 87; opracowanie poświęcone życiu religijnemu Łemków oraz tragicznym wydarzeniom związanych z deportacją ludności łemkowskiej na ziemie zachodnie i północne Polski w 1947; składa się ze wstępu, czterech rozdziałów: Życie religijne Łemków na Łemkowszczyźnie (rozdział I), Akcja "Wisła" i rozmieszczenie wiernych na Ziem Przemkowskiej (rozdział II), Kształtowanie się życia religijnego (rozdział III), Życie religijne Łemków po 1989 roku (rozdział IV), zakończenia oraz bibliografii.

[Stefan Dudra]