Niemieckie Obozy Służby Pracy Rzeszy
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 19.01.2014
Niemieckie Obozy Służby Pracy Rzeszy, powstawały na terenie Przemkowa i okolic od 1934 w celu zagospodarowania głównie przemkowskich bagien; sztab RAD kwaterował w przemkowskim zamku; dowódcami sztabu na obszar Przemkowa byli: Wallberg, Garudze i von Wilamowitz; na terenie obszaru Przemkowa zlokalizowano następujące obozy: rHirlshagenr1; (1/106), rSprottebruchr1; Reuthau (2/106), Magdalenenscheune (3/106), Lange Erlen (4/106), Oberque II (5/106), Wiesau rBuchwaldr1; (6/106), Buchendamm rKarl Ludwig Jühlker1;, Oberque II (Quaritz 7/106), rJakob von Kurlandr1; Hirelshagen (8/106), Luisenhöhe (9/106), Hierlshagen (10/106), rFreiherr von Heynitzr1; Hierlshagen (11/106), Amalienthal. W ramach prac do wybuchu II wojny światowej: wybudowano kanały odwadniające, rozbudowano rzekę Młoda Szprotawa, zbudowano drogę Przemków-Gaworzyce i Przemków-Przecław, zagospodarowano grunty o powierzchni 28000 morgów, osiedle składające się z 42 zagród.

[Dariusz Dźwigaj]