Hojniak Julian
Dodane przez W_Lapkowski dnia 02.02.2013
Hojniak Julian (ks.), ur. 14.02.1958 w Nowogrodźcu (woj. dolnośląskie), proboszcz parafii greckokatolickiej w Przemkowie; ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski (1984); święcenia diakońskie otrzymał 30.06.1984, a kapłańskie 01.07.1984 w Przemyślu z rąk abpa Mirosława Marusyna, sekretarza Kongregacji Kościołów Wschodnich; pełnił posługę duszpasterską w parafiach greckokatolickich w: Zielonej Górze (wikariusz w latach 1984-1986), Przemkowie i Głogowie (administrator parafii w latach 1986-1989), Szprotawie (proboszcz w latach 1989-2004), Zielonej Górze i Nowogrodzie Bobrzańskim (proboszcz od 1989); w latach 1993-2005 dziekan dekanatu zielonogórskiego, następnie w latach 2003-2004 odpowiedzialny za Edukacyjny Ośrodek Spotkań Młodzieży w Szprotawie; od 2004 przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas oraz odpowiedzialny za Ekumeniczny Ośrodek Edukacyjny przy parafii w Zielonej Górze; od 2006 członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz przewodniczący Komisji ds. Stypendiów, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Eparchialnych; autor publikacji na temat historii zielonogórskiej parafii pt.: „Jubileusz 50-lecia parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze”, która drukiem ukazała się w 2006; za działalność na rzecz Cerkwi nagrodzony mitrą (2005).

[Sylwester Woźniak]