Zielonogórskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Dodane przez W_Lapkowski dnia 04.01.2013
Zielonogórskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa (ZZEK), popularna „Żwirownia” miała być zapleczem dostarczającym kruszywa (piasek, mieszanki żwirowe) dla powstającej huty miedzi w Żukowicach, zaopatrywała ona także lokalne jednostki przemysłowe i podmioty prywatne; prace wiertnicze na terenie przemkowskich złóż podjęto wiosną 1967, już rok później przystąpiono do pierwszej eksploatacji, pełną moc produkcyjną uruchomiono w 1969; ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie materiałowe, w 1976 oddano do użytku drugi zakład wydobywający kruszywo; w latach 70. XX w. wydobywano ok. 150 tys. ton pospółki rocznie i ok. 160 tys. ton mieszanki żwirowo-piaskowej; w latach 80. XX w. w wyniku występujących zjawisk kryzysu w polskiej gospodarce wydobycie znacznie spadało; przez ponad 40 lat nieodłącznym elementem zakładowego krajobrazu były taśmociągi i sortownie; produkcja kruszywa odbywała się w systemie trzyzmianowym, ZZEK w Przemkowie zatrudniały ok. 40 pracowników; stanowiska kierowników zakładu pełnili: Jan Dudra (1970-1986), Jan Kukiełka (1986-1995), Jan Lekki (1995-1999); jednym z pierwszych pracowników „Żwirowni” był operator koparki Stefan Żerebecki; wieloletnimi pracownikami zakładu byli: Józefa Żerebecka, Józef Smolarczyk, Bogdan Bielecki, Grzegorz Worchacz, Piotr Skorupski, Zbigniew Kubiś, Jan Kuncik, Stanisław Wlazłowski, Kazimierz Gil, Jerzy Frąckowiak, Stefan Andrasz, Józef Kunkcik, Henryk Koclejda, Jan Krawiec, Roman Kacjan, Bogdan Kałuża, Stanisław Grzeszczak, Bogdan Bajszczak, Marian Patrzałek, Konstanty Żuk, Janusz Giela, Waldemar Kozioł, Wacław Strzała, Helena Brewka, Olga Rusynko, Melania Dudra, Maria Domańska, Maria Wisłocka, Maria Kozłowska, Janusz Przybylski, Zdzisław Stemplewski, Wacław Kania, Eugeniusz Boczniewicz, Cezary Cieśla, Krystyna Skrzypczak, Zofia Majewska, Danuta Kearney, Bronisława Kozłowska, Antoni Gnyp; zakład został zamknięty w 1999.

[Stefan Dudra]