Witecki Kazimierz
Dodane przez W_Lapkowski dnia 17.10.2012
Witecki Kazimierz, ur. 05.06.1937 we wsi Samsonów (woj. świętokrzyskie), zm. 16.11.2006 w Przemkowie, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, pedagog, nauczyciel; ukończył Liceum Pedagogiczne w Kielcach (1954), Studium Nauczycielskie w Krzeszowicach (1960), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek matematyka, 1970); nauczyciel-wychowawca w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych we wsi Wiejce (1954-1968), nauczyciel (1968-1972) i dyrektor (01.09.1972-31.12.1980 i 01.01.1984-31.08.1985) w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie; ławnik ludowy i członek kolegiów ds. wykroczeń (1972-1976), radny Miasta i Gminy Przemków dwóch kadencji (1984-1988 i 1988-1992); autor artykułów i publikacji dotyczących historii i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie (Drugi Dom, „Problemy alkoholizmu”, nr 5, Warszawa 1974; Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, „Rocznik Przemkowski 2005”, red. S. Dudra, P. Kuźmiak, Przemków 2006; Społeczno-pedagogiczna funkcja Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie w latach 1966-1975, pod red. H. Szymula, Warszawa 1986); nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1975), Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1978), Wyróżnienie Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy (1979), Dyplom „Przyjaciel Dziecka” (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (1986); pochowany na cmentarzu komunalnym w Przemkowie.

[Stefan Dudra]