Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego
Dodane przez W_Lapkowski dnia 12.10.2012
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, utworzony 01.07.2008 i funkcjonuje przy ul. Długa 4; celem działalności jest opieka zdrowotna: usługi pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej, pielęgniarstwo rodzinne; w placówce zatrudnione są trzy osoby: Grażyna Kurylak - kierownik oraz współwłaściciele firmy: Beata Śliwa i Janina Kofla; w 2010 po spełnieniu kryteriów NFZ zakład otrzymał kontrakt na usługi w domu pacjenta w ramach opieki długoterminowej i jest jedyną placówką tego typu na naszym terenie; po wizytacji Wojewódzkiego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego został uznany za najlepszą placówkę pielęgniarską na terenie woj. dolnośląskiego (2011).

[Dorota Makowiec]