Golczyk Wacława
Dodane przez W_Lapkowski dnia 06.10.2012
Golczyk Wacława (zd. Sienkiewicz), ur. 09.01.1943 w Brześciu n. Bugiem, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, nauczyciel; ukończyła Szkołę Podstawową w Wysokiej (1957), Technikum Ekonomiczne w Legnicy (1962), Studium Pedagogiczne w Sulechowie (1964), Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze (1969), Studium Przedmiotowo-Metodyczne w zakresie nauczania początkowego (1981), Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku wychowanie techniczne (1983); pracowała jako księgowa w Tartaku Pokrzywno w Wilkocinie (1962-1963), nauczyciel w: Szkole Podstawowej w Długiem (1963-1964), Szkole Podstawowej w Wysokiej (1964-1977), Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie (1977-2002, w latach 1989-2002 dyrektor); instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie (1965-1985), opiekun spółdzielni uczniowskich w Szkole Podstawowej w Wysokiej i Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie; członek Wojewódzkiej Komisji Spółdzielni Uczniowskich (1970-1990), członek Komisji Społeczno-Samorządowej ds. Ładu i Porządku przy Urzędzie Miasta i Gminy w Przemkowie (1995-1998) oraz Rady ds. Rodziny (1997-1998); nagrody i odznaczenia: Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (1983), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Odznaka „Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego” (1996).

[Wacława Golczyk]