Dworczyńska Kornelia
Dodane przez W_Lapkowski dnia 10.09.2012
Dworczyńska Kornelia Urszula (zd. Krautwurst), ur. w 1968 w Szprotawie, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, radna Powiatu Polkowickiego IV kadencji, nauczyciel; ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Szprotawie (1987), Studium Nauczycielskie w Opolu o specjalności nauczyciel wychowania fizycznego (1990), kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (1995), Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1999), kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą (1999), studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Żarach (2007); posiada specjalizację instruktora w baseballu i softballu; pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego w: Szkole Podstawowej w Radwanicach (1988-1989), Szkole Podstawowej w Piotrowicach (1991-1992), Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie (1992-1993); nauczyciel wychowania fizycznego (od 1994) oraz dyrektor (od 1999) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej; radna Powiatu Polkowickiego IV kadencji i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Działań Społecznych; nagrody i odznaczenia: Odznaka Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury” (2005), Nagroda Burmistrza Przemkowa (2006 i 2008), Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (2008).

[Kornelia Dworczyńska]