Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dodane przez W_Lapkowski dnia 11.06.2012
Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie, rzymskokatolicka parafia, wchodzi w skład dekanatu Szprotawa, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej; erygowana została w 1282; kościół parafialny powstał prawdopodobnie w XIV w., w 1521 świątynię przejęli protestanci, którzy byli w jego posiadaniu do 1654; pod względem administracyjnym parafia należała od początku swojego istnienia do wrocławskiej administracji kościelnej; reorganizacja administracji kościelnej w Polsce przez papieża Pawła VI, a później przez papieża Jana Pawła II sprawiła, iż od 1972 parafia znalazła się w utworzonej wówczas diecezji gorzowskiej, a od 1992 w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; w 1989 parafia została podzielona: wyodrębniono z niej osiedle mieszkaniowe „Karpie” oraz przylegającą do niego wieś Karpie i utworzono z nich oddzielną parafię p.w. Miłosierdzia Bożego; terytorium parafii obejmuje miasto Przemków (oprócz wspomnianego osiedla mieszkaniowego „Karpie” i tzw. Małej Huty) oraz wsie: Krępa, Łężce, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin, Wysoka; liczba wiernych wynosi ok. 4500 osób; główną świątynią parafialną jest kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; w parafii funkcjonują również świątynie filialne: kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego we wsi Krępa, kościół p.w. św. Marcina we wsi Wysoka, kaplica p.w. Chrystusa Króla we wsi Piotrowice; oprócz tego w każdej wsi znajdują się krzyże; pierwszym powojennym proboszczem był ks. Jacek Brzezik, który administrował parafią w latach 1945-1947; następnie funkcje proboszczów pełnili kolejno: ks. Adam Habrat (1947-1951), ks. Stanisław Kamiński (1951-1961), ks. dr Jan Skiba (1961-1993), ks. kanonik dr Tadeusz Skibiński (1993-2010), ks. Krzysztof Mrukowicz (od 2010); przez pierwszych kilkanaście lat powojennych pierwsi proboszczowie pracowali w parafii bez księży wikariuszy, dopiero w maju 1959 skierowano tu kapłanów, którzy mieli wspomagać funkcjonowanie parafii; pierwszymi czasowymi wikariuszami byli: ks. Antoni Lorenc i o. Patryk Krotowicz. Od poł. 1959 pojawili się już pierwsi stali wikariusze, funkcje te w parafii pełnili kolejno księża: Bronisław Szymula (od 15.08 1959), Jan Wiczkowski (od 31.08.1960), Antoni Michałek (od 20.11.1961), Michał Pękalski (od 04.12.1961), Władysław Sługocki (od 12.07.1962), Stanisław Pasieka (od lipca 1965), Ludwik Macalak (od 30.07.1965), Dominik Milewski (od czerwca 1968), Henryk Kowal (od 01.08.1968), Antoni Wysocki (od 24.08.1968), Leszek Wojtoń (od lutego 1971), Wiktor Krukowski (od lutego 1972), Adam Tokarz (od sierpnia 1972), Piotr Kawelec (od października 1974), Tadeusz Dobrucki (od sierpnia 1977), Andrzej Ignatowicz (od 01.07.1982), Eligiusz Piotrowski (od 28.06.1985), Jerzy Frąckowiak (od 30.07.1985), Kazimierz Mazur (od maja 1987), Marek Czerniawski (od 30.06.1987), Andrzej Tarabuła (od listopada 1991), Ireneusz Mastej (od sierpnia 1993), Edward Biskupski (od 23.08.1996), Wojciech Woźny (od 24.08.1999), Antoni Humeniuk (od 23.08.2004), Dariusz Siuda (od 2009), Dariusz Wytrykowski (od czerwca 2012), Wojciech Oleśków (od sierpnia 2012); w okresie powojennego funkcjonowania parafii, powstawały w niej różnego rodzaju inicjatywy i organizacje skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, m.in.: Parafialny Zespół „Caritas” (istniejący w latach 1948-1950 i obecny od 2000), dziecięcy i młodzieżowy chór „Assumpti”, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło i Życie, Poradnictwo Duszpasterskie dla Rodzin (od 1994), Akcja Katolicka (od 1996), Oratorium im. P. G. Frassatiego (od 2000), Klub Abstynenta „Arka” (od 2001), parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (od 2003); parafia doczekała się również wielu powołań kapłańskich: ks. Stanisław Budny, ks. Witold Świeboda, ks. Zbigniew Matwiejów (1980), ks. Waldemar Labryga (1982), ks. Janusz Szczepkowicz (1991), ks. Tadeusz Stachura (1991), ks. Przemysław Kasprzak (1991), ks. Bogdan Jaworowski (1994), ks. Andrzej Walner (1998), ks. Krzysztof Piec (1999), ks. Krzysztof Ornatowski (2010), ks. Zbigniew Brzezicki.

[Waldemar Łapkowski]