Kronikarski zapis 50-letniej działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przemkowie
Dodane przez S_Dudra dnia 11.06.2012
Kronikarski zapis 50-letniej działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przemkowie, publikacja autorstwa Mirosławy Fras poświęcona Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z okazji jej 50-letniej działalności; scharakteryzowano powstanie i pierwsze lata działalności Spółdzielni, przedstawiono władze popularnego GS-u, zasłużonych spółdzielców oraz kadry w całym okresie jej funkcjonowania; na tym tle ukazano rozwój gospodarczy oraz aktualny kształt tej instytucji. Więcej: Kronikarski zapis 50-letniej działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Przemkowie”, Mirosława Fras, Przemków 1998.

[Stefan Dudra Paweł Kuźmiak]