Rybicka Danuta
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 03.02.2016
Rybicka Danuta (zd. Drabik), ur. 21.03.1948 w Legnicy, kierownik Zakładowego Domu Kultury (dalej ZDK) przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie (dalej ZM), kierownik biblioteki związkowej, kierownik kina "Millenium"; ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowej Soli (1965), Liceum Ogólnokształcące Korespondencyjne w Zielonej Górze (1971), Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu (1978), Studium Pedagogiczne na kierunku nauczanie początkowe w Legnicy (1984); w latach 1966-1982 pracowała w ZDK jako: bibliotekarz (od 02.11.1966), a później kierownik (od 01.03.1973) Biblioteki Związkowej Związków Zawodowych Metalowców, instruktor kulturalno-oświatowy (od 30.07.1968), kierownik ZDK (od 01.09.1978), kierownik Kina "Millenium" (od 02.10.1978); w latach 1983-2006 nauczyciel biblioteki w Szkole Podstawowej nr w Przemkowie; od 2006 na emeryturze; członek: Związku Zawodowego Metalowców przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie (1966-1979), Ligi Kobiet przy ZM (1974-1980), NSZZ "Solidarność" przy ZM (od 1980) oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie (od 1989 wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie), Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (od 1993), Chóru Parafialnego "Aria" przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie (od 1998), zespołu redakcyjnego miesięcznika parafialnego przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie "W drodze dor30;" (1999-2015)Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (1974-1982), Klubu "Srebrnego Włosa" r11; zespołu folklorystycznego emerytów i rencistów przy ZM (1974-1982), Komisji Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Głogowie (1999-2003); nagrody i odznaczenia: medale pamiątkowe "25 lat ZM Przemków" (1977) i "30 lat ZM Przemków" (1982), odznaka "Zasłużony Pracownik" (ZM ZDK 1982), odznaka "Turystyki Pieszej PTTK (1984), dyplom uznania Polskiego Związku Emerytów i Rencistów (1982), liczne nagrody dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Odznaka Srebrna Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (2003).

[Danuta Rybicka]