Milenium
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 03.02.2016
Milenium, kino funkcjonujące od 1956 do końca lat 80. XX w. w budynku Zakładowego Domu Kultury (ZDK) w Przemkowie przy ul. Kolejowej; organizacyjnie stanowiło część ZDK; pierwszym kierownikiem był Stanisław Chorostkowski (do 1956), a później funkcję tę pełnili kolejno: Władysław Mackiewicz , Wiesław Kukla, Danuta Rybicka, Magda Kowalska; wieloletnimi pracownikami kina byli: Alfred Olszak, Józef Bednarczyk (kinooperatorzy), Helena Uzdawinis, Krystyna Wijciechowska (kasjerki), Józef Wojciechowski (bileter), Adam Rączkieiwcz, Ryszard Bigaj, Ryszard Miler; seanse filmowe dla dorosłych odbywały się na ogół 4 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek, niedziela) o godz. 18.00, dla dzieci o godz. 11.00 w niedziele; na sali widowiskowo-kinowej organizowane były również imprezy kulturalno-rozrywkowe.
[Danuta Rybicka]